Recent Posts

Posted in Uncategorized

Efektywność informacyjna rynków akcji

Inwestowanie w znacznym stopniu wiąże się z rynkiem kapitałowym. W Polsce jednym z ważniejszych jego podmiotów jest Giełda Papierów Wartościowych. Istotnym aspektem rynku kapitałowego oraz…

Continue Reading
Posted in Uncategorized

Nierówności w społeczeństwie

Dzisiejsze nowoczesne społeczeństwa charakteryzują się przekonaniem, że wzrost w sposób naturalny będzie faworyzował pracę w stosunku do dziedziczenia, a kompetencje w stosunku do urodzenia, ale…

Continue Reading
Posted in Uncategorized

Kłopoty banków Leszka Czarneckiego

Wiele mówi się ostatnio o kłopotach instytucji należących do Leszka Czarneckiego. W mediach przewijają się tematy polisolokat, sprzedaży obligacji GetBacku przez Idea Bank, propozycji korupcyjnej…

Continue Reading
Posted in Uncategorized

Czy kapitał ludzki jest złudzeniem?

Czy wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w historii jest tylko złudzeniem? Według obiegowej opinii proces rozwoju i wzrostu gospodarczego sprawia, że kwalifikacje, umiejętności i ogólnie praca…

Continue Reading
Posted in Uncategorized

Czy dzisiaj warto jeszcze inwestować?

W opublikowanej w 1835 roku powieści Honoré de Balzaca Ojciec Goriot znajdziemy dość wyraźnie zarysowane perspektywy młodego człowieka żyjącego w społeczeństwie francuskim tamtej epoki.  Z…

Continue Reading